Integritetspolicy & GDPR

§ 1. INLEDNING
Dessa användarvillkor gäller för www.EcoCykel.se Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med EcoCykel, Fluxilo AB med organisationsnummer 559446-3696.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Skicka ett mail till vår kundtjänst och be om en avslutningsblankett. Denna blankett måste skickas tillbaka till kontakt@ecocykel.se

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Eventuella ändringar ändras på hemsidan.

§ 2. SYFTE
Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:

Handel, förmedling och försäljning av cyklar, elcyklar, elcrossar, elmoped, samt andra elfordon och tillbehör.

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN
Webbsidan ägs samt hanteras av ecocykel.seFluxilo AB i egenskap av juridisk person med säte i Göteborg.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande,
pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbsidan.
b) Användarnas ytterligare skyldigheter:

God ton måste användas vid brukande av sidans forum.

§ 5. IMMATERIALRÄTT
Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING
Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.
Slutpartner ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:
Slutpartners betalningssida.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY
a) EcoCykel.se, Fluxilo AB förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR)
vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:
Personnummer, telefonnummer, e-postadress, ålder, boende, kön och fullständigt namn. Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas
Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:
Personuppgifterna kommer användas för bokning av eventuella biljetter av tredjeparts.

d) Tredje man.

Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till tredje part, både inom och utanför EU/EES, enligt följande:
personuppgifterna kommer delas med vår leveranspartner Skyscanner. Dessa personuppgifter används vid köp av eventuella tjänster som Skyscanner erbjuder.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering
Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Jonathan Holm över antingen telefon, 031-408090, eller e-post, kontakt@ecocykel.se.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till EcoCykel.se, Fluxilo AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen
av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
– Om samtycket återkallas,
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren
motsätter sig det,
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes
intresse att radera informationen,
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Jonathan Holm på antingen telefon, 08-399132, eller epost, kontakt@EcoCykel.se.

Telefontid: Vardagar 11:00-15:00.

Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.

§ 8. COOKIES
www.EcoCykel.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:
Vi använder cookies på våra olika webbplatser för att underlätta våra besökares aktiviteter på våra sajter. Vi använder cookies av tekniska skäl men även för att kunna mäta trafiken på våra olika sajter av rent statistiska skäl.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.EcoCykel.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:
Nekas tillträde till hemsidan.

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING
EcoCykel.se, Fluxilo AB som äger hemsidan, www.EcoCykel.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

EcoCykel.se säljer INTE några resor, hotellvistelser eller hyrbilsbokningar och kan därför INTE svara på några frågor gällande er bokning. Vänligen ta kontakt med resebyrån du slutfört ditt köp hos alternativt flygbolaget själva om du har frågor eller ändringar kring din bokning.

§ 11. JURISDIKTION
Hemsidan, www.EcoCykel.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 12. KONTAKT
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post kontakt@EcoCykel.se.
För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.